piatok 16. februára 2018

Stretnutie 1, 2 - FILM (The Encounter)

Požehnaný večer milí čitatelia,

ako zrejme vidíte opäť vám chcem odporučiť film, tentokrát dokonca dva.

Stretnutie 1 (2010)

Prvá časť  názvom the Encounter sa odohráva za strašne nepriaznivého počasia na opustenej ceste.  Niekto by povedal že osud ale my veríme že práve Boh spojil cesty malej skupinky ľudí, aby ich naviedol na správnu cestu. 

Tak ako v živote tak i vo filme nachádzame nielen tú bielu dobrú stránku ale aj tú čiernu zlú. Tým, že človek získal dar slobodnej vôle je to jeho rozhodnutie ktorú stranu si zvolí. 

Zaujala ma najmä hlavná téma tohto filmu a to je stretnutie s Ježišom tvárou v tvár. Je zvláštne predstaviť si, že by sa to prihodilo i nám osobne. Kto vie, či by sme uverili, keby nám niekto hovoril o našom živote, o tom čo a ako máme robiť a ešte k tomu sa prehlasoval za Pána Ježiša. Aj tieto ľudské pochybnosti vidieť vo filme ale aj vieru ľudí. Ak niekto chce tak nepotrebuje veľa presviedčania a dôkazov ale verí srdcom.

Ako som už načrtla, vo filme sa stretávame aj s tým, že v živote nie sme sami a Pán má pre nás svoj plán, všetko sa deje z nejakej príčiny aj keď ju nie vždy vieme hneď oceniť a pochopiť. 

Tento film naozaj odporúčam si pozrieť, má veľa krásnych myšlienok.Stretnutie 2 (2012)

Stretnutie 2 alebo v angličtine The Encounter Paradise Lost je obdobný príbeh ako jeho prvá časť s nejakými rozdielmi.